» » »

Poka¿ swoj¹ twarz Lyrics

Poka¿ swoj¹ twarz by Ich Troje  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Poka¿ swoj¹ twarz Spójrz choæ raz w lustro
co pojawia siê w nim,
Jest ok to co widzisz
i czy dobrze ci z tym?
Nie graj, bo nie jesteœ
tym kim chcialabyœ byæ,
Kim ciê widzieæ chc¹ inni
wiesz-to takie denne jest.

Poka¿ swoj¹ twarz,
poka¿ ile w sobie masz;
kim naprawde jesteœ-kogo znam,
nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
i zdejmij maskê dla mnie dziœ,
zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
ciebie kocham i ciebie tylko mam.Zaufaj mi skarbie
i b¹dŸ soba ok?
Tylko wtedy coœ wygrasz,
bo czym wiêcej tym mniej.
Wszystko jedno jak¹
rolê chcia³abyœ graæ,
Kiedy zmienisz siê ca³kiem,
to nie bêdê chcia³ cie znaæ.

Poka¿ swoj¹ twarz,
poka¿ ile w sobie masz;
kim naprawde jesteœ-kogo znam,
nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
i zdejmij maskê dla mnie dziœ,
zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
ciebie kocham i ciebie tylko mam.

Mo¿e to Ÿle,
mo¿e robiê b³¹d.
Jestem jaki jestem.
Ty te¿ sob¹ b¹dŸ

Poka¿ swoj¹ twarz,
poka¿ ile w sobie masz;
kim naprawde jesteœ-kogo znam,
nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
i zdejmij maskê dla mnie dziœ,
zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
ciebie kocham i ciebie tylko mam.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments