» » »

Poka Swoj Twarz Lyrics

Poka Swoj Twarz by Icewind  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Poka Swoj Twarz Spójrz choæ raz w lustro
Co pojawia siê w nim,
Jest ok to co widzisz
I czy dobrze ci z tym?
Nie graj, bo nie jesteœ
Tym kim chcialabyœ byæ,
Kim ciê widzieæ chc¹ inni
Wiesz-to takie denne jest.

Poka¿ swoj¹ twarz,
Poka¿ ile w sobie masz;
Kim naprawde jesteœ-kogo znam,
Nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
I zdejmij maskê dla mnie dziœ,
Zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
Ciebie kocham I ciebie tylko mam.Zaufaj mi skarbie
I b¹dŸ soba ok?
Tylko wtedy coœ wygrasz,
Bo czym wiêcej tym mniej.
Wszystko jedno jak¹
Rolê chcia³abyœ graæ,
Kiedy zmienisz siê ca³kiem,
To nie bêdê chcia³ cie znaæ.

Poka¿ swoj¹ twarz,
Poka¿ ile w sobie masz;
Kim naprawde jesteœ-kogo znam,
Nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
I zdejmij maskê dla mnie dziœ,
Zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
Ciebie kocham I ciebie tylko mam.

Mo¿e to Ÿle,
Mo¿e robiê b³¹d.
Jestem jaki jestem.
Ty te¿ sob¹ b¹dŸ

Poka¿ swoj¹ twarz,
Poka¿ ile w sobie masz;
Kim naprawde jesteœ-kogo znam,
Nie mów mi ¿e kiedyœ bedê sam.
Poka¿ swoja twarz
I zdejmij maskê dla mnie dziœ,
Zostañ sob¹ tak¹ jak¹ znam,
Ciebie kocham I ciebie tylko mam.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments