Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Rock melon Lyrics by Hi5

 

Rock melon by Hi5


Rock Melon
Rock Melon Rock
Roll Melon
Roll Melon roll!
To the ba-na-na
ba-na-na
An the strawberry sauce
Were gonna dance all night
dance all night
to the high fruit salad dance yeah