Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Ella - Hayehudim

 

Ella by Hayehudim


Ani yode'a she'azavt
Ve'eich sheze' kaav be'oto harega
Ani yode'a sheratsit
Vekama at nisit leshanot et hareka
Ani yode'a ze mukar
Vekama menkar ani vadai nishma
Kore' la
Lamrot ma she'asiti
Ani yode'a shenasat behodu histovavt
Ve'ishant tamezach
Ani yode'a she'amart haben zona boged
Ken betach
Ani yode'a ze mukar
Vekama menkar ani vadai nishma
Kore' la
Lamrot ma she'asiti
Ma shenatat natat bishvili
Vema shelakacht tamid yishaer iti
Az hine' ani boche' kan
Ve'omer lach ze nachon
Aval kore' lach