» » »

Przyjdz Lyrics

Przyjdz by Good Religion  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Przyjdz Przyjdz pozwól mi mysleæ,
¿e mogê rozmawiaæ z Toba;
Przyjdz ogrzej moja duszê
Mi³oscia i spokojem;
Przyjdz czujê, ¿e mo¿esz pokazaæ mi drogê
Na której odkryjê z³e i dobre mysli;
Przyjdz wiem, ¿e dziêki Tobie mogê
Wiêcej widzieæ i s³yszeæ;
Ref.: Jestes ostoja moja,
Jestes blaskiem w mroku,
Jestes ostoja moja,
Otwórz mi moje oczy.

Przyjdz badz przy mnie nie odchodz,
Przy Tobie czuje siê bezpiecznie;
Przyjdz ka¿dego dnia szukam drogi
Do przebywania z Toba;
Przyjdz wska¿ mi wszystko to,
Co otworzy mi drogê do Ciebie;
Przyjdz kiedy jestem z Toba czujê
Radosæ, dobro i piêkno.
Ref.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments