SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Przyjdz Lyrics by Good Religion

 

Przyjdz by Good Religion


Przyjdz pozwól mi mysleæ,
¿e mogê rozmawiaæ z Toba;
Przyjdz ogrzej moja duszê
Mi³oscia i spokojem;
Przyjdz czujê, ¿e mo¿esz pokazaæ mi drogê
Na której odkryjê z³e i dobre mysli;
Przyjdz wiem, ¿e dziêki Tobie mogê
Wiêcej widzieæ i s³yszeæ;
Ref.: Jestes ostoja moja,
Jestes blaskiem w mroku,
Jestes ostoja moja,
Otwórz mi moje oczy.

Przyjdz badz przy mnie nie odchodz,
Przy Tobie czuje siê bezpiecznie;
Przyjdz ka¿dego dnia szukam drogi
Do przebywania z Toba;
Przyjdz wska¿ mi wszystko to,
Co otworzy mi drogê do Ciebie;
Przyjdz kiedy jestem z Toba czujê
Radosæ, dobro i piêkno.
Ref.