» » »

Yismchu Lyrics

Yismchu by Friedman Debbie  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Yismchu Yism'chu b'malchut'cha
som're shabbat v'korei oneg
(Am m'kad'shei sh'vi'i kulam yisb'u
v'yit'an'gu mituvecha) (2x)
(repeat above)CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments