» » »

Oich U Agus Hiuraibh Eile (Love Song) Lyrics

Oich U Agus Hiuraibh Eile (Love Song) by Family Rankin  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Oich U Agus Hiuraibh Eile (Love Song) 'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

Slios mar fhaoilinn air aodan fairge,
'S gur h-e do throm-ghaol a rinn mo
mharbhadh

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

Dubh a's donn ann am
'S gu bheil ceann dubh air mo

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh miCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments