Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Me'ever La'keshet Lyrics by Esther Ofarim

 

Me'ever La'keshet by Esther Ofarim


Sham me'ever lakeshet bamromim
yesh pina mufla'a
makom she'elav cholmim
Sham rakia shel tchelet, ein anan
bo ani mevakeshet
ma sherak sham nitan
Eshal kochav kochav boded
eich magi'im lesham
saper, saper li
betoch hatchol harchek me'al
sham kol ke'ev namog katan
sham esha'er li
El me'ever lakeshet berichuf
gam ani mevakeshet
kmo hatzipor la'uf.
Eshal kochav kochav boded
eich magi'im lesham saper, saper