Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Hachnisini Tachat Knafekh - Esther Ofarim

 

Hachnisini Tachat Knafekh by Esther Ofarim


Hakhnisini takhat knafekh,
Va'hayi li em va'akhot,
Vi'yhi kheykekh miklat roshi,
Kan tfilotay ha'nidakhot.
Vi'yhi kheykekh miklat roshi,
Kan tfilotay ha'nidakhot.
O'v'et rakhamim, beyn hashmashot,
Shkhi va'agal lakh sod yisoray.
Omrim, yesh ba'olam ne'orim.
Heykhan neoray?
Omrim, yesh ba'olam ne'orim.
Heykhan neoray?
Ve'od raz ekhad lakh etvadeh.
Nafshi nisrefa balehava.
Omrim, ahava yesh ba'olam.
Ma zot ahava?
Omrim, ahava yesh ba'olam.
Ma zot ahava?
Ha'kokhavim rimo oti.
Haya khalom - akh gam ho avar.
Ata eyn li klom ba'olam.
Eyn li davar.
Ata eyn li klom ba'olam.
Eyn li davar