Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Lustro Lyrics by Edyta Gorniak

 

Lustro by Edyta Gorniak


Smutno mi...
Narzeczona dziœ nie potrafiê byæ
Córk¹ nie potrafiê
Cierpiê gdy cudza role musze grac
Moje ³zy i pragnienia moje muszy skryæ
Jak to d³ugo mo¿e trwaæ ?
Kim jest ta, której wzrok
Œledzi mój ka¿dy krok
W mym odbiciu kryje siê moje drugie ja
Czemu znów serce milczy
choæ g³oœno krzyczeæ chce
O tym co w nim drzemie
Bliska ju¿ taka chwila
Gdy prawda przedrze siê
Przez milczenia gêst¹ mgle
Kim jest ta, której wzrok
Œledzi mój ka¿dy krok
W mym odbiciu widzê ca³kiem obca twarz
Lustro odpowiedz zna
Kim jest to drugie ja
Niechaj ono zdradzi to
Rade niech juz da
Nie chce w k³amstwie d³u¿ej ¿yæ
Ju¿ nie...
Ten œwiat musi chocia¿ raz zrozumieæ mnie
Chce sob¹ wreszcie byæ
Zamiast siê w cieniu kryæ
W swym odbiciu znaleŸæ swa prawdziwa twarz
Lustro odpowiedz zna
Gdzie jest to lepsze ja
Niechaj ono zdradzi to
Rade niech juz da
Któr¹ drogê wybraæ mam
Któr¹ z nich jest z³a...