Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Dumka Na Dwa Serca (Duet With M.SzczeœNiak) Lyrics by Edyta Gorniak

 

Dumka Na Dwa Serca (Duet With M.SzczeœNiak) by Edyta Gorniak


Mój sokole chmurnooki
Pytaj o mnie gór wysokich
Pytaj o mnie lasów wonnych
I uwolnij mnie
Mój sokole, mój przejrzysty
Pytaj o mnie nurtów bystrych
Pytaj o mnie kwiatów polnych
I uwolnij mnie, mój mi³y!
Jak mam pytaæ gwiazd w niebiosach ?
S¹ zazdrosne o Twój posag,
O mi³oœci cztery skrzynie
I o dobroæ Tw¹
Mój mi³y!
Jak mam pytaæ innych kobiet ?
Serce me odkryj¹ w Tobie
I choæ wiedz¹, nie powiedz¹
Nie odnajdê Ciê!
Mój sokole gromow³adny
Pytaj o mnie stepów s³awnych
Pytaj tych burzanów wonnych
I uwolnij mnie
Przez kurhany spopiela³e
Przez chutory w ogniu ca³e
Snu ju¿ nie znam, step odmierzam
By odnaleŸæ Ciê
Mój mi³y!
Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdê Ciê
Mój mi³y!
Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdziesz mnie
Jak¿e pytaæ mam Kozaka ?
Co na mi³oœæ chor¹ zapad³
On by z ¿alu œwiat podpali³
Gdyby straci³ Ciê!
Mnie!
Gdyby straci³ Ciê...
Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdziesz mnie!!!!!
My wpatrzeni, zas³uchani -
Tak wspó³czeœni - a¿ do granic
W ciemnym kinie, po kryjomu
Ocieramy ³zê....


Music blog

New soundtracks

Follow us on