» » »

Dumka Na Dwa Serca (Duet With M.SzczeœNiak) Lyrics

Dumka Na Dwa Serca (Duet With M.SzczeœNiak) by Edyta Gorniak  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Dumka Na Dwa Serca (Duet With M.SzczeœNiak) Mój sokole chmurnooki
Pytaj o mnie gór wysokich
Pytaj o mnie lasów wonnych
I uwolnij mnie

Mój sokole, mój przejrzysty
Pytaj o mnie nurtów bystrych
Pytaj o mnie kwiatów polnych
I uwolnij mnie, mój mi³y!Jak mam pytaæ gwiazd w niebiosach ?
S¹ zazdrosne o Twój posag,
O mi³oœci cztery skrzynie
I o dobroæ Tw¹
Mój mi³y!

Jak mam pytaæ innych kobiet ?
Serce me odkryj¹ w Tobie
I choæ wiedz¹, nie powiedz¹
Nie odnajdê Ciê!

Mój sokole gromow³adny
Pytaj o mnie stepów s³awnych
Pytaj tych burzanów wonnych
I uwolnij mnie

Przez kurhany spopiela³e
Przez chutory w ogniu ca³e
Snu ju¿ nie znam, step odmierzam
By odnaleŸæ Ciê
Mój mi³y!

Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdê Ciê
Mój mi³y!

Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdziesz mnie

Jak¿e pytaæ mam Kozaka ?
Co na mi³oœæ chor¹ zapad³
On by z ¿alu œwiat podpali³
Gdyby straci³ Ciê!
Mnie!

Gdyby straci³ Ciê...

Jak¿e pytaæ mam ksiê¿yca ?
On siê kocha w Twych Ÿrenicach
S³oñce zgoni, step zas³oni
Nie odnajdziesz mnie!!!!!

My wpatrzeni, zas³uchani -
Tak wspó³czeœni - a¿ do granic
W ciemnym kinie, po kryjomu
Ocieramy ³zê....CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments