» » »

True Love Lyrics

True Love by DJ Sammy  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


True Love Hika reuto
itsumokimiya
Baratekureta....
Kazenoyo mishoto.....

Nani si Sugite
Neotohikemo
Dukan tekuruwo........
Mani dani kawae teito

Reff:
Himidakeo itsumete....
Himidakeo itjkumete.. ohhhh....
Bokurawa , itsumoha rigaha,
Rigato oimilaiyo..
hya menikeika ajuza.......

Nani Sisugete
Neotohikemo
dukan tekuruwo...
nami dani kawae teito...

Back to ReffCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments