Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Babylon's Burning Lyrics by Die Toten Hosen

 

Babylon's Burning by Die Toten Hosen


Babylon's burning
You're burning the street
You're burning your houses
With anxiety
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
Babylon's burning
You're burning the street
You're burning the ghetto
With anxiety
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
Babylon's burning, baby
Can't you see?
Babylon's burning
With anxiety
You'll burn as your work
You'll burn at your play
Smoldering
With ignorance and hate
And with anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
Babylon's burning, baby
Can't you see?
Babylon's burning
With anxiety
Babylon's burning
Babylon's burning
Babylon is, burning
Babylon's burning
Babylon's burning
Babylon's burning