Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Skye Waulking Song - Capdown

 

Skye Waulking Song by Capdown


Seisd 1: Hi ri huraibhi o ho
Chuir m'athair mise dha'n taigh charraideach
Seisd 2: O hi a bho ro hu o ho
'N oidhche sin a rinn e bhanais dhomh
Gur truagh a Righ nach b'e m'fhalairidh
M'an do bhrist mo lamh an t-aran dhomh
M'an d'rinn mo sgian biadh a ghearradh dhomh
Sheathain chridhe nan sul socair
Tha do bhata nochd 's na portaibh
Och, ma tha, chaneil i sociar
O nach roch thu, ghaoil, na toiseach.