» » »

Sardinia Lyrics

Sardinia by Capdown  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Sardinia Bithidh Fionnladh Aig Innearach


Bithidh Fionnladh aig innearach
Bithidh Fionnladh aig innearach
Bithidh Fionnladh le 'bhriogais odhar
A 'cur fodh na h-innearach

Bho Thulaichean gu Bealaichean
'S bho Bhealaichean gu Tulaichean
'S mur faigh sinn leann 's na Tulaichean
Gu'n ol sinn uisge BhealaicheanCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments