» » »

Aiilein Duinn Lyrics

Aiilein Duinn by Capdown  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Aiilein Duinn Gura mise tha fo eislean
Moch sa mhaduinn is mi g'eirigh
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat

Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineanih
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat

Ma 's en t-iasg do choinlean geala
Ma 's na Righ do luchd-faire
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leatCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments