Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


In The Hot Sun Of A Christmas Day Lyrics by Caetano Veloso

 

In The Hot Sun Of A Christmas Day by Caetano Veloso


They are chasing me
In the hot sun of a Christmas Day
But they won't find me
In the hot sun of a Christmas Day
I walk the streets
In the hot sun of a Christmas Day
Everybody's blind
In the hot sun of a Christmas Day
I need my girl
In the hot sun of a Christmas Day
She seems to love me less
In the hot sun of a Christmas Day
Machine gun
In the hot sun of a Christmas Day
They killed someone else
In the hot sun of a Christmas Day