» » »

Kochamy siebie w... Lyrics

Kochamy siebie w... by Blue Cafe  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Kochamy siebie w... zawsze kiedy chcê wiêcej ciebie mieæ,
dostajê (ma³o)
ma³o ciebie mam, ma³o siebie mam,
za ma³o
kiedy tylko chcê ¿ebyœ dotkn¹³ mnie,
to têskni (cia³o)
zdaje mi siê, ¿e ci¹gle ciebie mam
za ma³o

wiêcej chcê, wiesz dobrze, ¿e
ja czekam wci¹¿ na ciebie
kolejny raz okradam czas, te parê chwil
oddajê tobiekochamy siebie w Sunday,
a rozstajemy w Monday
kochamy siebie w Sunday,
a ja chcê kochaæ ca³y czas

zadaje mi siê, ¿e porwaæ ciebie chcê
i zamkn¹æ (w d³oni)
wiem ju¿ dobrze, ¿e to co mo¿na mieæ
nie kusi tak
ju¿ nie porwê ciê, nie zatrzymam nie,
nie zamknê w d³oni
szkoda tylko, ¿e ci¹gle ciebie mam
tak ma³o

wiêcej chcê, wiesz dobrze,
¿e ja czekam wci¹¿ na ciebie
kolejny raz okradam czas,
te parê chwil oddajê tobie

kochamy siebie w Sunday,
a rozstajemy w Monday
kochamy siebie w Sunday,
a ja chcê kochaæ ca³y czas

a ja chce kochaæ ca³y czas

kochamy siebie w Sunday,
a rozstajemy w Monday
kochamy siebie w Sunday,
a ja chcê kochaæ ca³y czasCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments