Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Lietus - B'Avarija

 

Lietus by B'Avarija


Maniau tave pamir
Maniau neprisiminsiu, pienës
Galvojau keistos dienos, galvojau paskæs u
Maniau, kad tu i
Priedainis:
Vël á langà beld
Vëjas
Klevo lapai sukas ratu,
Mano mintyse vien tik tu.
Grá
Ten pat kur buvom kartu,
Tyliai skæsta vienatvëj krantø.
Aplink nebylios sienos
Balsø neliko mieste,
Bla
Gal ne tyèia sutiksiu tave.