Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


1, 2, 3 (graži lietuva) - B'Avarija

 

1, 2, 3 (graži lietuva) by B'Avarija


Augo kieme klevelis
Augo kieme žaliasai
O po klevu po žaliuoju
Gul bernelis jaunasai.
Priedainis:
1,2,3 graži Lietuva
Kaip gelelë žydi visada.
Nepapûski vëjali
Nepapûski šiaurasai
Nepajudink klevo šakos
Nepabudink bernelio
Priedainis.
Ir papûtë vëjalis
Ir papûtë šiaurasai
Pajudino klevo šakà
Pabudino bernelá.
Priedainis.
Po darbo jis miegojo pasëjæs dobilø
O vëjas dar skambëjo šiais žodžiais jo dainø:
Mes negalim negalim
Gyventi be baliø
Nuo ryto iki vakaro tik trali vali,
Bevaliai miegaliai
Parazitai savo šaliai
Visas mûsø gyvenimas
Tai didelis balius!
Priedainis.