» » »

Nie wierz mi nie ufaj mi Lyrics

Nie wierz mi nie ufaj mi by Anna Jantar  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Nie wierz mi nie ufaj mi Nim coœ powiesz - zmilcz
Nim coœ powiesz - zwa¿
Bo mówi¹c przegra³byœ
A zmilczeæ mo¿esz jak poeta

Tyle zalet masz
Tyle zalet masz
I tyle piêknych wad
Cudownych tyle wad
A jednak

Nie wierz mi, nie ufaj mi
Bo z r¹k ci siê wywinê
Nie jest tak, ¿e w kilka dni
Zdobywa siê dziewczynê

Poprowadzisz mnie
Przeprowadzisz mnie
Przez zaufania próg
Gdzie ju¿ byœ móg³
mnie mieæ za swoj¹

A ja umknê ci
A ja wymknê siê
I ty nie bêdziesz móg³
I ty nie bêdziesz móg³
Mnie poj¹æ

Nie wierz mi, nie ufaj mi
Bo z r¹k ci sie wywine
Nie jest tak, ¿e w kilka dni
Zdobywa siê dziewczynêCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments