Milczysz Lyrics

Al Sirat Lyrics Milczysz

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Milczysz


by Al Sirat. Buy album CD: Signa Tempori


Czy zniszczonemu nie podaje siê rêki?
W nieszczêœciu nie wo³a o pomoc?
Czeka³em na szczêœcie, a przysz³o z³o!
Szuka³em œwiat³a, a nasta³ mrok!
Wnêtrze me kipi, nie milczy,
Bo spad³y na mnie dni klêski!
Chodzê sczernia³y, spalony do koñca,
Powstajê w gromadzie, by krzyczeæ!
Sta³em siê bratem szakali...
Ma skóra nad piec rozpalona!
Czy Z³oczyñcy nie spotka zguba?
Czy Ty nie widzisz i kroków mych nie liczysz?

[Pre-Chorus]
Milczysz...
Ciebie b³aga³em o pomoc - bez echa!
Pogr¹¿a³em siê, a nie zwa¿a³eœ na mnie!
Sta³eœ siê dla mnie taki okrutny...
[Chorus:]
Porywasz, zezwalasz unosiæ wichrowi,
Rozwiewasz moja nadziejê...
Wiem, nie odwrócisz do mnie nigdy Twej twarzy,
A nicoϾ mym przeznaczeniem...

[Solo: Cola]
Ojcze nasz (...)

[Solo: SINgiel]
Jesteœ wszêdzie, choæ nie ma Ciê nigdzie,
Mijasz mnie, choæ dostrzec nie mogê...
Kto Ci zabroni choæ zniszczysz?
Kto zdo³a powiedzieæ "Co robisz?!"?
Bo Ty swego gniewu hamowaæ nie musisz,
Choæbyœ mia³ Ziemi¹ zatrz¹œæ w posadach!
Jestem grzesznikiem, przyznajê,
Wiec powiedz, po co mêczê siê na pró¿no?
Choæbym siê rok ca³y w bia³ym œniegu k¹pa³,
I tak przed Twym obliczem nie bêdê czysty,
Wiec powiedz mi, czemu tak mnie drêczysz?
Powiedz mi, czemu odrzucasz dzie³o r¹k swoich?

[Repeat pre-Chorus]

[Repeat Chorus]
sheet music Buy Al Sirat sheet music
cd Buy Al Sirat CDs
guitar tabs Al Sirat guitar tabs
Album: Signa Tempori (1999) Lyrics
cd Buy "Signa Tempori" CD
  1. Intro
  2. The Answer
  3. System of Values
  4. P³acz!
  5. Thirst
  6. 7.5 Liters of Water
  7. Milczysz
  8. Under the Pressure
  9. Metalstorm
  10. Destroyed Dreams

CommentsSong words / lyrics from Signa Tempori album CD are property & copyright of their owners and provided for educational purposes.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -