Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Buk Su Manim - Airija

 

Buk Su Manim by Airija


Bûk su manim uþgæsta ðviesa
Lyja lietus þodþiai reti
Bûk su manim bûk su manim
Bûk su manim aukoju save
Jûrai dangaus tamsai nakties
Bûk su manim bûk su manim
Krantas toli vëjas stiprus
Neðasi meilæ uþmigdæs giliai
Bûk su manim bûk su manim
Bûk su manim bangos nuneð
Tavo ir mano jausmus toli
Bûk su manim bûk su manim