Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


The enochian key - Acheron

 

The enochian key by Acheron


Sapahe zodimii du-i-be, od noasa to qu-a-nis, adarocahe
Dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore..
Caasareme a-me-ipezodi na-zodaretahe afa od dalugare
Zodizodope zodelida caosa ji tol-toregi; od zod-cahisa
Esiasacahe el ta-vi-vau od lao-d tahilada das hubare
Pe-o-al soba coremefa cahisa ta ela vaulasa od
Quo-co casabe. eca niisa od darebesa quo-a-asa;
Fetahe-ar-ezodi od beliora; ia-ial eda-nasa cicalesa;
Bagile ge-lad i-el!