Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Bang On Lyrics

 

Bang On Song Lyrics


I love no one
And no one loves me
I love no one
And no one loves me
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing gah
I want no one
And no one wants me
I want no one
And no one wants me
I love no one
And no one loves me
I love no one
And no one loves me
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing
I'm missing gah