Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Chanson D'amour (Song of Love) Lyrics

 

Chanson D'amour (Song of Love) Song Lyrics


Chanson d'amour, ra da da da da, play encore
Here in my heart, ra da da da da, more and more
Chanson d'amour, ra da da da da, I adore
Each time I hear, ra da da da da, chanson d'amour
[Musical Interlude]
Chanson d'amour, ra da da da da, I adore
Each time I hear, ra da da da da, chanson d'amour
Everytime I hear, chanson, chanson d'amour