Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Navras

 

Navras Song Lyrics


Asato ma sad gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrtyor mamrtam gamaya
Om shanti shanti shanti
Jnani manasa saha
Buddhis ca na vicestate
Tam ahuh paramam gatim
[Thanks to Franco for lyrics]