Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Breed Lyrics

 

Breed Song Lyrics


I got soul, I got touch
Sometimes I maybe got way too much
I got nothing left to lose
I got soil, I got seed
I got 21'god damn days until I bleed
I've got nothing left to lose
Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
breed, breed, breed
Logynon, Femidom, Microgynon
I'm in love, I'm insane
I'm a pheromone, hormone, mystery train
I've got nothing left to lose
Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
breed, breed, breed
Logynon, Femidom, Microgynon


Batman and Robin Lyrics

Soundtrack for Movie, 1997
Breed Lyrics by Christy, Lauren from Batman and Robin Soundtrack (1997). Rating: 4.2/5 (26 votes)